Program za pristup Vašem računalu možete preuzeti sa sljedeće adrese Show My PC. Nakon što preuzmete i pokrenete navedeni program, šifru za spajanje na Vaše računalo. Ovisno o verziji Windows i postavkama jezika, moguće je da Vas program upita Želite li dozvoliti pristup Vašem računalu, odnosno englesku verziju istog pitanja.  Vaš odgovor je naravno potvrdan. Nakon pokretanja kliknete na ikonu “Show My PC” i dobivenu lozinku molim Vas da nam pročitate telefonom ili Skype-om.

Kako instalirati Online podršku:

1. Preuzmite program za daljinsku kontrolu sa sljedeće adrese Show My PC.

2. Pokrenite preuzeti program.

rosenthal_online_02

 

3. Odabirom “run” potvrdite namjeru pokretanja programa.

rosenthal_online_03

 

4. Kliknite na Show My PC.

rosenthal_online_04

 

5. Generirane brojeve javite nam telefonom ili skypeom kako bi se mogli spojiti na vaše računalo.

rosenthal_online_05