ESET Cybersecurity Pro

Antivirus  |  Antispyware  |  Antispam  |  Firewall  |  Roditeljska kontrola  |  Anti-Phishing  |  Social Media Scanner

 

PDV uračunat (cijene u zagradi su bez prikazanog pdv-a)
Cijene su jedinične. Za ukupnu cijenu pomnožite jediničnu cijenu s brojem korisnika.

Broj korisnika 1 godina 2 godine 3 godine
1 263,40 kn 395,10 kn 526,80 kn
2 197,51 kn 296,26 kn 395,01 kn
3 169,29 kn 253,94 kn 338,58 kn
4 169,29 kn 253,94 kn 338,58 kn
5-10 169,29 kn 253,94 kn 338,58 kn
11-25 161,33 kn 241,99 kn 322,65 kn

Neprofitne organizacije, obrazovne institucije, REDOVNI studenti i daci (uz odgovarajuće potvrde, ORIGINALI) imaju 50% popusta za kupnju licenci ESET-ovih proizvoda (download isporuka). Đaci i studenti na temelju potvrde o redovnom školovanju mogu dobiti popust na maksimalno dva (2) x jednu (1) licencu. Popusti za navedene kategorije povlaštenih korisnika se uvijek obračunavaju na punu cijenu jednogodišnje licence i ne mogu se primjenjivati na cijene obnove ili zakupa licence na više od jedne godine

Obnove licenci:

Broj korisnika 1 godina 2 godine 3 godine
1 184,38 kn 276,57 kn 368,76 kn
2 138,26 kn 207,38 kn 276,51 kn
3 118,50 kn 177,76 kn 237,01 kn
4 118,50 kn 177,76 kn 237,01 kn
5-10 118,50 kn 177,76 kn 237,01 kn
11-25 112,93 kn 169,39 kn 225,86 kn