ESET Cybersecurity

 

Antivirus  |  Antispyware  |  Anti-Phishing  |  ESET Cloud tehnologija |  Social Media Scanner

PDV uračunat (cijene u zagradi su bez prikazanog pdv-a)
Cijene su jedinične. Za ukupnu cijenu pomnožite jediničnu cijenu s brojem korisnika.

Broj korisnika 1 godina 2 godine 3 godine
1 221,40 kn 332,10 kn 442,80 kn
2 170,48 kn 255,72 kn 340,96 kn
3 144,91 kn 217,36 kn 289,81 kn
4 144,91 kn 217,36 kn 289,81 kn
5-10 144,91 kn 217,36 kn 289,81 kn
11-25 135,00 kn 202,50 kn 270,00 kn

Neprofitne organizacije, obrazovne institucije, REDOVNI studenti i daci (uz odgovarajuće potvrde, ORIGINALI) imaju 50% popusta za kupnju licenci ESET-ovih proizvoda (download isporuka). Đaci i studenti na temelju potvrde o redovnom školovanju mogu dobiti popust na maksimalno dva (2) x jednu (1) licencu. Popusti za navedene kategorije povlaštenih korisnika se uvijek obračunavaju na punu cijenu jednogodišnje licence i ne mogu se primjenjivati na cijene obnove ili zakupa licence na više od jedne godine

Obnove licenci:

Broj korisnika 1 godina 2 godine 3 godine
1 154,98 kn 232,47 kn 309,96 kn
2 119,34 kn 179,00 kn 238,67 kn
3 101,44 kn 152,15 kn 202,87 kn
4 101,44 kn 152,15 kn 202,87 kn
5-10 101,44 kn 152,15 kn 202,87 kn
11-25 94,50 kn 141,75 kn 189,00 kn