ESET NOD32 Multi-Device

PDV uračunat (cijene u zagradi su bez prikazanog pdv-a)
Cijene su jedinične. Za ukupnu cijenu pomnožite jediničnu cijenu s brojem korisnika.

Broj korisnika 1 godina 2 godine 3 godine
3 507,83 kn 761,74 kn 1.015,65 kn
5 846,38 kn 1.269,56 kn 1.692,75 kn

Obnove licenci:

Broj korisnika 1 godina 2 godine 3 godine
3 355,48 kn 533,22 kn 710,96 kn
5 592,47 kn 888,69 kn 1184,93 kn