EAV_90x90PDV uračunat (cijene u zagradi su bez prikazanog pdv-a)
Cijene su jedinične. Za ukupnu cijenu pomnožite jediničnu cijenu s brojem korisnika.

Broj korisnika 1 godina 2 godine 3 godine
1 427,50 kn (342,00) 641,25 kn (513,00) 855,00 kn (684,00)
2* 329,17 kn (263,34) 493,76 kn (395,01) 658,35 kn (526,68)
3* 279,85 kn (223,88) 419,76 kn (335,81) 559,68 kn (447,75)
4* 279,85 kn (223,88) 419,76 kn (335,81) 559,68 kn (447,75)
5-10* 279,85 kn (223,88) 419,76 kn (335,81) 559,68 kn (447,75)
11-25* 261,37 kn (209,10) 392,06 kn (313,65) 522,75 kn (418,20)

Neprofitne organizacije, obrazovne institucije, REDOVNI studenti i daci (uz odgovarajuće potvrde, ORIGINALI) imaju 50% popusta za kupnju licenci ESET-ovih proizvoda (download isporuka). Đaci i studenti na temelju potvrde o redovnom školovanju mogu dobiti popust na maksimalno dva (2) x jednu (1) licencu. Popusti za navedene kategorije povlaštenih korisnika se uvijek obračunavaju na punu cijenu jednogodišnje licence i ne mogu se primjenjivati na cijene obnove ili zakupa licence na više od jedne godine

Obnove licenci:

Broj korisnika 1 godina 2 godine 3 godine
1 299,25 kn (239,40) 448,87 kn (359,10) 598,50 kn (478,80)
2* 230,42 kn (184,34) 345,63 kn (276,51) 460,85 kn (368,68)
3* 195,90 kn (156,72) 195,93 kn (156,75) 391,78 kn (313,43)
4* 195,90 kn (156,72) 195,93 kn (156,75) 391,78 kn (313,43)
5-10* 195,90 kn (156,72) 195,93 kn (156,75) 391,78 kn (313,43)
11-25* 261,37 kn (209,10) 274,43 kn (219,55) 365,92 kn (292,74)

* Licence za više korisnika uključuju samo jedan korisnički račun za Password Manager