Sačuvajte online sigurnost vaše djece

PDV uračunat (cijene u zagradi su bez prikazanog pdv-a)

Broj korisnika 1 godina 2 godine 3 godine
1 150,00 kn (120,00) 225,00 kn (180,00) 314,81 kn (251,85)

Obnove licenci:

Broj korisnika 1 godina 2 godine 3 godine
1 105,00 kn (84,00) 157,50 kn (126,00) 220,37 kn (176,30)