OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 8 st. 2 Zakona o zaštiti potrošača (Nar. Nov., br. 79/07., 125/07. – isp., 79/09 i 89/09. isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

ROSENTHAL d.o.o.
Jalkovečka 10
42000 VARAŽDIN,

ili na Email: info@rosenthal.hr

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora. 

Autumn Atmosphere Objects