ESET Cyber Security

Antivirus  |  Antispyware  |  Anti-Phishing  |  ESET Cloud tehnologija |  Social Media Scanner

PDV uračunat (cijene u zagradi su bez prikazanog pdv-a)
Cijene su jedinične. Za ukupnu cijenu pomnožite jediničnu cijenu s brojem korisnika.

 

Broj korisnika1 godina2 godine3 godine
1276,75 kn (221,40)415,125 kn (332,10)553,50 kn (442,80)
2*213,10 kn (170,48)319,65 kn (255,72)426,20 kn (340,96)
3*181,13 kn (144,91)271,70 kn (217,36)362,26 kn (289,81)
4*181,13 kn (144,91)271,70 kn (217,36)362,26 kn (289,81)
5-10*181,13 kn (144,91)271,70 kn (217,36)362,26 kn (289,81)
11-25*168,75 kn (135,00)253,125 kn (202,50)337,50 kn (270,00)

Neprofitne organizacije, obrazovne institucije, REDOVNI studenti i daci (uz odgovarajuće potvrde, ORIGINALI) imaju 50% popusta za kupnju licenci ESET-ovih proizvoda (download isporuka). Đaci i studenti na temelju potvrde o redovnom školovanju mogu dobiti popust na maksimalno dva (2) x jednu (1) licencu. Popusti za navedene kategorije povlaštenih korisnika se uvijek obračunavaju na punu cijenu jednogodišnje licence i ne mogu se primjenjivati na cijene obnove ili zakupa licence na više od jedne godine

Obnove licenci:

Broj korisnika1 godina2 godine3 godine
1193,72 kn (154,98)290,58 kn (232,47)387,45 kn (309,96)
2*149,17 kn (119,34)223,75 kn (179,00)298,33 kn (238,67)
3*126,80 kn (101,44)190,18 kn (152,15)253,58 kn (202,87)
4*126,80 kn (101,44)190,18 kn (152,15)253,58 kn (202,87)
5-10*126,80 kn (101,44)190,18 kn (152,15)253,58 kn (202,87)
11-25*118,12 kn (94,50)177,18 kn (141,75)236,25 kn (189,00)